Risikokapital er en flaskehals

  Uncategorized

Risikokapital er en flaskehals

Det finnes mye kapital som kan investeres i Norge, men den store utfordringen for gründere og bedriftsutviklere er å få tak i denne tidlig i økosystemet for risikokapital. Dette og forslag til hvordan vi skal løse dette, var  ...
Nofas samarbeid for bedre FoU

  Uncategorized

Nofas samarbeid for bedre FoU

Det er helt avgjørende å satse på forskning og utvikling for å kunne være konkurransedyktig, mener Steinar Evensen, daglig leder i Conexus og Lars Henrik Krogh, daglig leder i Nofas. De to norske selskapene Nofas og Conexus  ...