Daily Archives:

23/06/2016

  Uncategorized

Risikokapital er en flaskehals

Det finnes mye kapital som kan investeres i Norge, men den store utfordringen for gründere og bedriftsutviklere er å få tak i denne tidlig i økosystemet for risikokapital. Dette og forslag til hvordan vi skal løse dette, var noen av innspillene som kom fra foredragsholdere som blant annet Nofas, da det ble avviklet seminar om risikokapital til gründere på Stortinget 20. november. I forbindelse med Global Entrepreneurship Week arrangerte Gründerforeningen i samarbeid med Fremskrittspartiets stortingsgruppe, seminar om risikokapital for gründere på Stortinget. Her var det mange interessante  ...

  Uncategorized

Nofas samarbeid for bedre FoU

Det er helt avgjørende å satse på forskning og utvikling for å kunne være konkurransedyktig, mener Steinar Evensen, daglig leder i Conexus og Lars Henrik Krogh, daglig leder i Nofas. De to norske selskapene Nofas og Conexus har gått sammen om effektivisering og optimalisering av FoU-prosjekter. – En skjerpet, global konkurranse møter vi bedre om vi løfter blikket og samarbeider på tvers av fagområder, sier Steinar Evensen, daglig leder i Conexus. Gode ideer skrinlegges For å kunne utvikle en bærekraftig næringspolitikk med perspektiver ut over oljealderen, må norske bedrifter satse på  ...

  Uncategorized

Nofas loser kundene frem i byråkratiet

Nofas ble etablert i Drammen i 2005 og har siden oppstarten hatt en rekordrask vekst. – Vi så fort at vi traff veldig godt fordi vi kunne hjelpe bedrifter med noe som var tungt og vanskelig, sier daglig leder, Lars Henrik Krogh til Drammen 24. I dag har Nofas over 40 ansatte og mer enn 1.100 klienter i kundebasen som alle jobber med forskning, utvikling og innovasjon. Fra små og mellomstore bedrifter til de store, børsnoterte selskapene. Nofas ble etablert som et resultat av at vi så mange selskaper hadde store utfordringer med å få på plass finansiering til sine forsknings- og  ...