Uncategorized

Nofas loser kundene frem i byråkratiet

Nofas ble etablert i Drammen i 2005 og har siden oppstarten hatt en rekordrask vekst. – Vi så fort at vi traff veldig godt fordi vi kunne hjelpe bedrifter med noe som var tungt og vanskelig, sier daglig leder, Lars Henrik Krogh til Drammen 24.

I dag har Nofas over 40 ansatte og mer enn 1.100 klienter i kundebasen som alle jobber med forskning, utvikling og innovasjon. Fra små og mellomstore bedrifter til de store, børsnoterte selskapene.

Nofas ble etablert som et resultat av at vi så mange selskaper hadde store utfordringer med å få på plass finansiering til sine forsknings- og utviklingsprosjekter. Vi hadde selv erfaring på området og ønsket å legge til rette for at flere skulle lykkes, sier Krogh. – Nå har vi et av Nordens fremste miljø for å sikre finansieringsmidler til forsknings- og utviklingsprosjekter, sier Krogh.

Den typiske bedriften som kommer til Nofas er de som utvikler en form for teknologi.

Vi loser selskapet trygt gjennom krevende finansieringsprosesser slik at de får støttefinansiering – både fra det norske virkemiddelapparatet og innenfor EU-programmet, Horizon2020, sier Krogh.

Kompetansehus
De som jobber i Nofas er høyt kvalifiserte med en kombinasjon av realfaglig kompetanse, forretningsteft og gode kommunikasjonsferdigheter.

Nofas er et kompetansehus. Vi har bygget opp et bra team av ansatte som har en lidenskap for teknologi og drives av å fremme forskning og utvikling (FoU) og innovasjon i Norge, sier den daglige lederen, som også er grunnleggeren av selskapet.

Nofas har styrket kompetanseteamet ytterligere med Hans Ivar Laukli som leder for selskapets nye forretningsområde: Strategirådgivning. Innen dette området tilbys rådgivning langs hele verdikjeden av FoU og innovasjon.

Utviklingen av vår strategi- og EU-avdeling har gitt oss et kraftig løft, sier Krogh.
Gjennom å etablere tydelige vekststrategier for FoU og innovasjon, eller gjøre nødvendige dypdykk innenfor spesifikke områder hos våre kunder, hjelper vi dem å bli bedre og styrker deres sjanser for lykkes med deres kommersielle strategi.

Kvalitet i alle ledd
Laukli har tidligere jobbet som forskningssjef i Hydro og teknologidirektør i maritim industri. Han mener at en av grunnene til at Nofas gjør suksess, er måten selskapet er skrudd sammen på.

Det er kort avstand mellom eierskap, ledelse og de ansatte. Eierne er tett på driften og hvilken retningen bedriften skal ta. Det synes jeg er utrolig flott, sier han.

Spesielt i satsningen på et nytt forretningsområde er høy kvalitet i leveransene viktig for oss. Vi må alltid opptre profesjonelt og bidra til å skape FoU på en bærekraftig måte, sier Laukli.

Det er et felles ansvar for politikere, forsknings- og innovasjonsmiljøer, virkemiddelapparatet og innovasjonsrådgivere å sørge for å hjelpe frem prosjekter med stort potensial og være tydelig når det motsatte er tilfellet. Ideer er overskuddsvare, mens gode ideer er en betraktelig knappere faktor. Det handler om å innovere morgendagens teknologi i dag, understreker Krogh.

Spennende muligheter fremover
Krogh sier at kampen om de gode ideene er tøffere enn noensinne.

– Stadig flere er sysselsatt innen FoU, men det er likevel langt mellom de store kvantesprangene. Det er naivt å tro at verden har gått tom for store oppdagelser – dette handler om vilje til å satse stort nok, sier Krogh og legger til at det er mange spennende muligheter for å fremme innovasjon innen blant annet helse- og energisektoren og IKT.

Lars Henrik Krogh er drammenser og opptatt av utviklingen som skjer i byen.

– Drammen er en fremoverlent kommune som legger forholdene til rette for spennende næringsutvikling. Vi i Nofas er stolte av å være en bidragsyter til denne utviklingen og trives godt med å være etablert i Drammen, sier Lars Henrik Krogh til Drammen 24.

You Might Also Like

Leave a Reply