Uncategorized

Nofas samarbeid for bedre FoU

Det er helt avgjørende å satse på forskning og utvikling for å kunne være konkurransedyktig, mener Steinar Evensen, daglig leder i Conexus og Lars Henrik Krogh, daglig leder i Nofas.

De to norske selskapene Nofas og Conexus har gått sammen om effektivisering og optimalisering av FoU-prosjekter.

– En skjerpet, global konkurranse møter vi bedre om vi løfter blikket og samarbeider på tvers av fagområder, sier Steinar Evensen, daglig leder i Conexus.

Gode ideer skrinlegges
For å kunne utvikle en bærekraftig næringspolitikk med perspektiver ut over oljealderen, må norske bedrifter satse på forskning og utvikling. Det er viktig både for nyskaping og for å videreutvikle etablerte bedrifter, understreker Lars Henrik Krogh.

I 2005 grunnla han Nofas sammen med Tom Hilding Johansen. Ni år senere består selskapet av over 40 ansatte og har et av Norges største miljøer innen innovasjonsrådgivning.

Etter å ha jobbet tett med teknologi- og innovasjonsprosjekter i Nofas for små og store selskaper i mange år, ser vi hva som kreves av ekstraordinær kunnskap, kompetanse og ressurser for å klare å gjennomføre et ambisiøst forsknings- og utviklingsløp. Normalt vil det ta flere år. Ja, man kan søke om kapital og innovasjonsmidler fra flere finansieringskilder. Både over en lengre tidsperiode, til ulike prosjektfaser og -aktiviteter. Men en idè selger seg ikke selv – uansett hvor god den er, sier Krogh og fortsetter:

Veien fra idè til markedssuksess er lang. Altfor ofte blir gode ideer skrinlagt allerede i første fase. Dette kan det være flere grunner til, men vår erfaring er at en kombinasjon av mangelfull langsiktig strategisk målsetning kombinert med begrenset likviditet er en fellesnevner. De fleste bedriftsledere er gode til å tenke nytt innenfor egen kjernevirksomhet, men når det kommer til innvasjonsstrategi og det å hente inn midler fra virkemiddelapparatet til FoU-prosjekter, er det ofte ukjent terreng. Det er ulike krav til føringer, støttebeløp, støtteintensitet og samarbeid innenfor de ulike ordningene og for mange blir dette for krevende å orientere seg i. Ekstern bistand vil hjelpe bedrifter til å klare å heve blikket og navigere rett for å nå sine mål.

Steinar Evensen er svært positiv til nasjonale FoU-ordninger.

Samarbeidet med SkatteFUNN og andre finansieringsordninger i regi av Forskningsrådet og Innovasjon Norge har hatt store synergi-effekter utover ren pengeverdi. Disse midlene har hatt stor påvirkning på vår internasjonale målsetning og har bidratt sterkt til vår satsing internasjonalt.

Innovative gassellebedrifter
Conexus er blant Norges største selskaper innen systemutvikling for oppfølging av HR (Human Resources) og har siden oppstarten vokst fra tre til 51 ansatte. I dag er de totalleverandør av produkter innen brukerundersøkelser, kompetanseforvaltning og kvalitetssystemer både til privat og offentlig sektor. Selskapet er også etablert i Singapore og Vietnam og har totalt 40 ansatte i Asia. Conexus har hatt en jevn vekst siden oppstarten og har blitt kåret til gasellebedrift fire år på rad.

Det med å bli en gasellebedrift handler ikke bare om å tilby gode og innovative produkter til markedet. Nofas må også være i stand til å forvalte virksomheten godt organisasjonsmessig. Fra dag én har Nofas lagt vekt på verdier, kultur og det å bygge en felles plattform. Sammen med visjonen vår har verdiene våre vært helt sentrale i dette arbeidet, forteller Lise Simensen, HR-sjef i Conexus Norge.
Nofas har også blitt nominert til gasselleprisen to ganger.

–  Nominasjonene er et resultat av solid innsats fra alle ansatte, og en anerkjennelse for den kompetansen Nofas har bygd opp i selskapet, sier Lars Henrik Krogh.

– Nofas ønsker å bidra til at forskning resulterer i innovasjoner som igjen bidrar til vekst. Gjennom samarbeid vil innovasjonskraften til norske selskaper styrkes.

You Might Also Like

Leave a Reply