All Posts By:

Kosmo

  Uncategorized

Nofas samarbeid for bedre FoU

Det er helt avgjørende å satse på forskning og utvikling for å kunne være konkurransedyktig, mener Steinar Evensen, daglig leder i Conexus og Lars Henrik Krogh, daglig leder i Nofas. De to norske selskapene Nofas og Conexus har gått sammen om effektivisering og optimalisering av FoU-prosjekter. – En skjerpet, global konkurranse møter vi bedre om vi løfter blikket og samarbeider på tvers av fagområder, sier Steinar Evensen, daglig leder i Conexus. Gode ideer skrinlegges For å kunne utvikle en bærekraftig næringspolitikk med perspektiver ut over oljealderen, må norske bedrifter satse på  ...

  Uncategorized

Nofas loser kundene frem i byråkratiet

Nofas ble etablert i Drammen i 2005 og har siden oppstarten hatt en rekordrask vekst. – Vi så fort at vi traff veldig godt fordi vi kunne hjelpe bedrifter med noe som var tungt og vanskelig, sier daglig leder, Lars Henrik Krogh til Drammen 24. I dag har Nofas over 40 ansatte og mer enn 1.100 klienter i kundebasen som alle jobber med forskning, utvikling og innovasjon. Fra små og mellomstore bedrifter til de store, børsnoterte selskapene. Nofas ble etablert som et resultat av at vi så mange selskaper hadde store utfordringer med å få på plass finansiering til sine forsknings- og  ...

  Uncategorized

Hvordan hente hjem midler fra Horisont2020-potten?

Horisont 2020 er EUs nye rammeprogram for forskning og utvikling, og har i perioden frem til 2020 et samlet budsjett på 70 milliarder euro. Det store spørsmålet mange sitter igjen med er hvordan norske bedrifter kan sikre seg en del av denne gigantiske potten. Horisont 2020 utgjør en vesentlig del av politikernes satsing på å skape vekst og sysselsetting i Europa i de kommende år, mener divisjonsdirektør i Forskningsrådet, Anne Kjersti Fahlvik. Under Innovation Forum Norways medlemsmøte denne uken omtalte hun Horisont2020 som et ”fantastisk forsknings- og innovasjonsprogram”, og en stor  ...